dr. Krzysztof Gemza
Linia Medika Poland to profesjonalny sprzęt do gabinetów lekarskich i kosmetologicznych. Zapraszam do zapoznania się z opisem urządzeń, które można nabyć poprzez moją firmę.

Ponieważ świat zwariował i wokół nas jest dużo hejtu.
Gdy sprawy zachodzą zbyt daleko i kończy się cierpliwość.
Informacja dla wszystkich pomawianych: możemy i powinniśmy się bronić.
Ostrzeżenie dla pomawiających: będziemy się bronić.
Cytując klasyka (sympatyczny Osioł ze Shreka): " Mam broń i nie zawaham się jej użyć", czyli art.212
KK.

Zgodnie z definicją art. 212 § 1 Kodeksu karnego: zniesławienie polega na pomawianiu o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności.
Zniesławić można nie tylko pojedynczą osobę fizyczną, ale także grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej.
Zniesławienie musi odnosić się do postępowania (np. głosimy, że pan X prowadzi bardzo niemoralne życie) lub właściwości (np. ogłaszamy, że pan Y jest narkomanem lub stwierdzamy, że działanie spółki A jest pozbawione profesjonalizmu).
Warto zauważyć, że aby pociągnąć sprawcę do odpowiedzialności, pomówienie nie musi odnieść zamierzonego skutku w postaci utraty zaufania do pokrzywdzonego lub jego poniżenie.
Wystarczającym jest, że czyjaś wypowiedź może potencjalnie spowodować taką sytuację.
Pozdrawiam.


2017